Profile PPDH

PROFIL DARUL HUFFAZ

Ma’had Tahfizh Darul Huffaz dideklarasikan pada tahun 1998 di Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kab Pesawaran Lampung diatas tanah seluas + 3 hektar. Setelah 5 tahun, komplek Darul Huffaz bertambah luas hingga mencapai + 9 hektar. Ma’had Tahfizh Darul Huffaz didirikan oleh KH. Nursalam Abdul Muthalib al-Hafiz dengan akte notaris .

Darul Huffaz yang berorientasi pada pendidikan mempelajari dan menghafal Al-Quran, kini Darul Huffaz telah mengembangkan pendidikannya dengan membuka pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Integrasi pendidikan umum dengan Al-Quran adalah salah satu tujuan utama lahirnya tiga jenjang pendidikan umum tersebut. Lahirnya generasi yang mampu meng-implementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap gerak kerja dengan mengacu pada nilai-nilai profesionalisme dalam Al-Quran adalah tujuan lain dari adanya integrasi pendidikan tahfizh Al-Quran dan pendidikan umum di Darul Huffaz.
Kini, Darul Huffaz telah banyak melahirkan para Huffaz Al-Quran (penghafal Al-Quran) yang menyebar di berbagai daerah dan mampu melanjutkan pendidikan baik didalam maupun diluar negeri.

Visi

“Terwujudnya pesantren unggul yang melahirkan santri ridha bahwa Allah Swt. adalah Rabb, Muhammad adalah Nabi utusan Allah Swt. dan Islam adalah ad-Din, serta tunduk dan patuh sebagai seorang hamba yang meneladani Sunnah Rasulullah dengan mengikuti jejak Salafus-Shalih”

Misi

Menyelenggarakan pendidikan Tahfizh al-Quran dan pendidikan formal  dengan melaksanakan Kurikulum Depag dan Kurikulum Diniah Pesantren yang dilaksanakan secara terpadu, integral dan non dikotomis
Meningkatkan pengkaderan penghafal al-Quran yang bermutu
Membimbing dan membangkitkan kesadaran serta tanggungjawab akan pentingnya mengaplikasikan nilai-nilai al-Quran dan sunnah dalam kehidupan sehari-hari

Objektif

Mendidik para penghafal Al-Quran pada usia dini, melatih dan menanamkan nilai-nilai kehambaan untuk mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan tilawah, tadabbur, zikir, doa, solat jamaah, puasa sunnah dan sebagainya.